Efendimiz’in Dilinden Müjdeleyici Hadisler – Hafız Şerefüddin ed-Dimyâti

 

 

KİTABIN ADI                 : MÜJDELEYİCİ HADİSLER

KİTABIN YAZARI       : HAFIZ ŞEREFÜDDİN ED-DİMYÂTİ

TERCÜME                         : RAMAZAN IŞIK

YAYINEVİ                        : PAMUK YAYINCILIK

BASIM YILI                     : 2010

 

KİTABIN KONUSU:

Çok sağlam kaynaklara dayanarak iki binin üzerinde hadisi şerifi toplamak suretiyle bu eseri hazırlayan müellif, gerçekten çok büyük bir hizmet ifa etmiştir. Her müminin baş ucu kitabı olacağına inandığımız bu eserin, hayatınıza çok önemli bir yön vereceğine inancımız tamdır.

 

KİTABIN ÖZETİ:

Hayat denen şey çok kısadır. Ortalama 60 yıl olarak değerlendirirsek, 16 yılı çocukluk ile, 20 yılı uyku ile, 4 yılı tabi ihtiyaçların giderilmesi ile geçer. Geriye kalan 20 yılın içinde aile geçimini sağlamanın yanı sıra hayatın binbir çilesi ile uğraşmak da vardır. İşte “Bu kısa ömrü ibadetlerle nasıl uzatabiliriz?”in cevabını 714 yıl önce hazırlanmış bu eser, hakkıyla vermektedir.

KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

Yüce dinimizin dört ana kaynağı vardır:

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Peygamberimizin sünneti / Hadis-i Şerifler,

3) İcma-i Ümmet,

4) Fıkıh alimlerinin kıyasları.

2000’den fazla Hadis’i Şerif’i konu başlıkları altında biraraya getiren, fihrist bölümü ile aradığımız konuya kolayca ulaşabilmemizi sağlayan, hayatımızın her anında işlediğimiz amellere karşılık verilen mükafatları hadis-i şeriflerle anlatan bu eser kitaplığınızın baş köşesindeki yerini almayı bekliyor.

Kitapta her hadis’i Şerif’ten sonra hangi kaynaktan alındığı, kimin rivayet ettiği belirtilmiş. İlim öğrenmenin fazileti, temizlik ve abdest almanın sevabı, namaz kılmanın fazileti, Allah’ı zikretmenin sevabı, Zekat vermenin fazileti, Sadakanın önemi ve sevabı, ağaç dikmenin fazileti, oruç tutmanın sevabı, Hacca gitmenin sevabı, Umre yapmanın fazileti, Kur’an okumanın sevabı, Ayet ve sureleri okumanın faziletleri, hasta ziyaretinin sevabı, doğruluk, selam verme ve bunun gibi pek çok konuda müjdeleyici hadisler size ışık tutacak. Pamuk Yayıncılık imzası ile …

 

KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:

Hafız Şerefüddin ed-Dimyâti hakkında detaylı bilgiye http://www.pamukyayincilik.com/web/yazar-detay.asp?ID=179   adresinden ulaşabilirsiniz.

 


ESERLERİ:

http://www.pamukyayincilik.com/web/yazar-detay.asp?ID=179  adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz..

 


KİTAPTAN ALINTILAR:

“Şüphesiz ilmin fazileti, ibadetin faziletinden daha hayırlıdır. En hayırlı (ve Allah nazarında en makbul) dindarlık ise günahlardan titizlikle sakınmaktır.”

“Beş vakit namaz ve bir cuma, öteki cumaya kadar arada kalan günahlara -büyüklerinden kaçınılmak suretiyle- kefaret olur”

“Yatağına abdestli giren ve uykuya dalıncaya kadar Allah’ı zikreden kimseye, Allah dünyadan ve ahiretten istediği bütün hayırları ihsan eder.”

“Şu yedi şey, kişiye öldükten sonra kabrindeyken, sevap yazdırır: İlim öğretmek, bir nehir açıp akıtmak, kuyu kazmak, ağaç dikmek, cami yaptırmak, varislerine mushaf bırakmak, ölümünden sonra kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakmak.”

 

Kitabı http://www.pamukyayincilik.com/web/kitaplar_detay2.asp?ID=750  adresinden satınalabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın