Hayatül Hayevan Havas ve Esrarı – Kemaleddin Demiri

hayatul hayevan

KİTABIN ADI                                : HAYATÜL HAYEVAN HAVAS VE ESRARI

KİTABIN YAZARI                      : KEMALEDDİN DEMİRİ

TERCÜME                                        : RAHMİ SERİN

BASKIYA HAZIRLAYAN       : ARİF PAMUK

YAYINEVİ                                       : PAMUK YAYINCILIK

BASIM YILI                                    : 2011

 

KİTABIN KONUSU:

Bu eserin yazarı dini konularda büyük bir İslam alimi olup özellikle fıkıhta üstün bir yere sahiptir. Bu eserde geçen hayvanlarla ilgili her konuyu, bilhassa etlerinin yenilip yenilmeyeceğini ve bu husustaki şeriat hükümlerini, bazı büyük zadlarla hayvanlar arasında geçen maceraları ve anlatılan acı tatlı kıssalara yer vermiştir. Bir tür hayvanlar ansiklopedisi olan bu kitapta ayrıca hayvanlarla ilgili atasözleri, organlarının tıbbi özellikleri ve rüyada görüldüklerinde nasıl yorumlanacakları anlatılmaktadır. Dünya çapında meşhur olan bu eserle çok farklı bir dünyaya yolculuk yapacaksınız.

 

 

KİTABIN ÖZETİ:

Kemaleddin Ebu Abdullah ed-Demiri’nin muhteşem eseri “Hayatül Hayevan” adlı eserinin ilk Türkçe tercümesi, Abdurrahman b. Hacı İbrahim tarafından 1272 yılında yapılmış ve bu tercüme, İstanbul Matbaa-i Amire’de taş baskısı olarak basılıp yayınlanmış. Pamuk Yayıncılık tarafından hazırlanan bu tercüme ise onun yeniden günümüz Türkçe’sine kazandırılmış şeklidir. Kitap, kendi konusunda kuvvetli – zayıf, bütün konuları içermektedir.

 

KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

Kitaba başlarken gerek kitabın kalınlığı gerekse konunun sıkıcı olabileceği konusundaki önyargım ilk birkaç sayfasını okuduktan sonra yerini heyecanla bitirme telaşına bıraktı. Tercümelerde sıkça karşımıza çıkan uzun, Arapça, Osmanlıca kelimeler mümkün olduğunca az kullanılmış. Kısa cümleler ve Türkçe anlatımı eseri kesinlikle daha akıcı hale getirmiş. Eserde geçen ayeti kerimeler ve hadisi şerifler hem asılları, hem de latin harfleri ile verilip meal ve tercümeleri sunulmuş. Arapça şiirler tercümeleriyle, Osmanlıca şiirler de hem asılları, hem de açıklamaları ile birlikte yer almış.  Her hayvanın insanlarla ve diğer hayvanlarla olan ilgi ve maceraları, onların etlerinden, sütlerinden, derisinden, kanlarından ve diğer yerlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı, onlarla ilgili şeriat hükümleri, rüyada görülen hayvanlara dair yorumlar  bu eserde Ağaçkurdu’ndan Zürafa’ya kadar alfabetik sıraya göre yer almakta. Ayetler, yaşanmış örnekler, kıssadan hisseler, havas ilmi, denenmiş bir çok dua ile bizlere bu kitapla sunuluyor. Hangi hayvanların etleri yenir? Rüyada gördüğünüz hayvan ne manaya geliyor? Hastalığınız için şifa olacak bir hayvan var mı? Bildiğimiz hayvanların dışında daha önce ismini bile duymamış olduğum ancak doğanın düzeni için yaradılışında mutlaka bir sebep olan hayvanları öğrenmek gerçekten heyecan verici. Hayvanların dünyasına başka bir gözle bakmak ve insan olmanın şükrüne varmak için okunması gereken mükemmel bir eser.

 

KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:

Kemaleddin Demiri hakkında detaylı bilgiye http://www.pamukyayincilik.com/web/yazar-detay.asp?ID=163 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ESERLERİ:

http://www.pamukyayincilik.com/web/yazar-detay.asp?ID=163 adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz..

 

KİTAPTAN ALINTILAR:

 ARSLAN (ESED)

Yırtıcı bir hayvandır. Arapça’da arslana “Esed”, Farsça’da ise “Şir” denir. Arslanın arapçada çok adı vardır. İbn Haluye, arslanın beşyüz kadar ismi olduğunu söylemektedir. Bu zat, isimlerin tamamını bildirmiştir. Ali b. Kasım b. Cafer, arslanın yüz otuz kadar adını saymaktadır. Atılganlıkta, yiğitlikte ve güçte arslana benzediği için Hazreti Hamza (r.a.)’ya “Allah’ın Arslanı” denilmiştir.

Arslanın avından ortaklaşa hiçbir hayvan yiyemez. O karnı doyuncaya kadar yedikten sonra avını bırakır, oradan uzaklaşır. Bir daha avını yemek için geri dönmez. Acıktığı zaman huysuzlaşır, çok öfkeli olur. Karnı doyunca da yumuşak ve uysal bir hal alır. Köpeğin içtiği sudan içmez. O bakımdan, sevgilisine bir başkasının ilgi göstermesi üzerine onu terkeden aşığın halini bir şair “Arslan Gönüllü” olarak övüyor. Büyüdüğünde yiğitliği ve cesareti herkesçe bilinen arslanın doğduğunda ne kadar güçsüz ve hiç durumunda olması, Allah Teala’nın sonsuz güç ve kudretine işarettir. Arslan, avını ön dişleri ile ısırır. Diğer yırtıcılar gibi derhal yemeye başlamaz. Korktuğu şeyler de vardır. Horoz sesinden, kediden ve saç veya teneke gibi bir şeye tokmakla vurulduğunda çıkan sesten korkar. Ateş gördüğünde şakınlık gösterir. Hiçbir yırtıcı hayvanla anlaşıp dostluk kurmaz. Onları kendisine denk kabul etmez. Arslan derisi herhangi bir hayvan derisinin üzerine konsa o derinin tüyleri dökülür. Arslan kendisine kötü davranan ve haram yemekten korkmayan kimselerden başkasına zarar vermez. Arslana karşı okunacak dua, hadis-i şerifler, şer’i hükümler, Darb-ı Meseller, Tıp ve Havas’ta arslanın yeri, denenmiş havaslar, rüyada arslan görme yorumları yine Arslan bahsinde geçen konulardan bazıları…

BAL ARISI

Bal arısı, yaratılışı zarif, görünüşü tatlı, faydası çok fazla, şerefli ve temiz bir topluluktur. Rahatsız edilmedikçe insanı incitmezler. Allah Rasulü (s.a.v.) arı hakkında şöyle buyurdu: “Bal arısı hariç sineklerin hepsi cehennemdedir.” Yüce Allah (c.c.)’ın Nahl Suresi 68-69. ayeti arının şerefi ve faydası için başka söze hacet bırakmaz. Eski Yunan hakimlerinden biri talebelerine şöyle nasihatta bulunmuştur: “Sizler arının kovanda olduğu gibi olunuz.” Talebeleri bunun nasıl olacağını sorduklarında da şöyle demişlerdir: “Arılar, işe yaramayan ve tüketici durumunda olan arıları kovanda bırakmayıp dışarı atarlar. Onların işe yaramadıkları halde yerlerini daraltmalarına ve bal tüketmelerine izin vermezler. Kendi aralarında kimin çalışkan ve üretici, kimin tembel ve asalak olduğunu çok iyi bilirler.” Yine bal arısı konusunda ilaç olarak balın özellikleri ve faydalarına da yer verilmiş.

KÖPEK

Sahih-i Müslim’de şöyle bir rivayet vardır: Vaktiyle bir kadın çölde giderken çok susadı. O civarda rastladığı bir kuyuya inerek suyunu içti. Kuyudan çıktığında, bir köpeğin susuzluğunu gidermek ümidiyle balçık yaladığını gördü. “Bu köpek de en az benim kadar susuz” diyerek tekrar kuyuya indi. Ayağındaki mesti çıkarıp su ile doldurdu ve kuyudan çıkarak, o su ile köpeği suladı. Yüce Allah (c.c.), onun bu davranışından hoşnud kalarak onun mertebesini yüceltti. Günahlarını bağışladı.

Köpek eti haramdır. Bir kuduz köpek, eti yenen herhangi bir hayvanı ısırdığı takdirde onun etini yemek de haram olur. Rüyada köpek görmeyi, günah işlemeyi göze alan sefih bir kimse olarak yorumlamışlardır. Rüyada köpek havladığını işitmek, cimri ve kötü huylu bir insana delalet eder.

 Kitabı http://www.pamukyayincilik.com/web/kitaplar_detay2.asp?ID=299 adresinden satınalabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın